Kontor

Nästa generations arbetsplats

Teknikens ständiga framsteg möjliggör att arbeta var som helst, med nästan vad som helst. Vare sig du driver ett eget företag och behöver en arbetsplats, eller om du är anställd på remote så är co-working framtiden.

När samhället digitaliseras mer och mer för varje dag är det inte konstigt att även arbetsplatserna följer med i utvecklingen. Behovet av fasta kontorsplatser har i stort sett eliminerats och människor kan sköta sina jobb från i stort sett var som helst, med vem som helst. Det finns möjligheter att få jobb på ett företag 100 mil bort utan att behöva flytta, arbetet kan i stället skötas remote tack vare digitala verktyg som exempelvis Skype, Slack och Basecamp. Att söka sig till ett co-working space är en perfekt lösning för den som idag arbetar hemifrån eller på distans och ett sätt att få jobba tillsammans med andra människor i liknande situationer. Inte bara för sällskapets skull, utan också för att kunna hjälpa varandra och dela sina erfarenheter sinsemellan. Kort sagt är co-working spaces framtidens arbetsplats för väldigt många.

 

Tekniken innebär stora möjligheter

Med dagens och framtidens teknik kan en ensam person driva ett stort företag. En framgångsrik app kan byggas av en eller två personer och kräver inte alltid mer i underhåll än att den blir ett heltidsjobb för grundarna. Möjligheten finns att sköta arbetet hemifrån, men i ett co-working space får man chansen att samarbeta med andra människor, ta del av idéer och dela med sig av sina egna. Samtidigt som man får känslan av att gå till jobbet har man ändå alla möjligheter att planera sina arbetsdagar precis hur man vill. Alla dagar kan se olika ut och det är därför viktigt att kunna anpassa arbetsplatsen efter det arbete som behöver utföras.

 

Arbetsplatsen blir mer flexibel

Med all den frihet internet och sociala medier erbjuder idag måste arbetsplatserna fortsätta utvecklas. Framtidens arbetsplats är flexibel och självständig. När du arbetar i ett co-working space bestämmer du helt och hållet över dig själv och kan komma och gå som du vill, dygnet runt. Som medlem på GRO36 kan du samarbeta med andra, dela idéer och inspireras till att skapa något. Ni kan dela med er av erfarenheter och kontakter för att minimera misstag och möta rätt människor. Tillsammans skapar vi en struktur som är ultimat för att människor ska kunna växa och utvecklas.