Co-working

Hur människor växer med co-working

Undersökningar har visat att de som arbetar i co-working spaces utvecklas mer än de som arbetar på vanliga kontor. Anledningen till det är inte helt känd, men Harvard Business Review har gjort ett försök att ge frågan ett svar.

I september 2015 publicerades en artikel i Harvard Business Review där Gretchen Spreitzer, Peter Bacevice och Lyndon Garrett sökte en förklaring till varför människor som arbetar i så kallade co-working spaces ofta är mer framgångsrika och effektiva än de som arbetar på traditonella kontor.

Svaret stavades meningsfullhet. Förutom att få göra skillnad genom sitt praktiska arbete, kände arbetarna att de fann mening i att de kunde ta med hela sina personligheter till jobbet och vara sig själva. Ett co-working space består nämligen av medlemmar som arbetar med olika åtaganden och projekt för olika företag. Det är inte som ett traditionellt företag där flera personer kan konkurrera med varandra om samma arbetsuppgifter. Just det är något som har fått många av de som jobbar i co-working spaces att känna en helt annan säkerhet i sig själva. Det finns ingen ideal arbetspersonlighet de behöver spela för att passa in, utan kan helt fokusera på att göra det de är bra på. Att dessutom få chansen att dagligen stöta på folk som är nyfikna på vad man gör leder i många fall till att medlemmarna lär känna sig själva och växer som människor.

Mening skapas också i den kontorskultur som råder, där normen är att hjälpa varandra. I ett co-working space finns det många olika talanger och alltid en chans att bidra med sin expertis eller att själv få hjälp. Kulturen bygger på idén om att alla ska vara öppna, dela med sig och lära av varandra. Man är inte bara en del av ett kontor, utan också av en social sammanhållning. Det sociala utbytet är förstås inget krav, men blir lätt en naturlig del i ett co-working space. Vill man möta och kommunicera med andra är det enkelt att nätverka i lounge-miljöerna. Föredrar man att sitta i en mer avskild miljö så finns det platser och områden avsedda även för det. Vissa ägnar betydligt mer tid än andra åt att umgås med andra medlemmar, men oavsett så är det enkelt att identifiera sig som en del av gemenskapen. Man delar en känsla av tillhörighet som förmodligen kommer från vetskapen om att det hela tiden finns möjlighet till samarbete och hjälp om det behövs.

I ett typiskt co-working space kan medlemmarna själva bestämma när de vill ha en lång arbetsdag för att färdigställa projekt, eller när de vill avbryta dagen mitt i för att gå iväg till gymmet. Det är inte heller några konstigheter om man arbetar hemifrån en dag, om det exempelvis skulle uppstå en familjesituation eller om man till exempel väntar besök från hantverkare. Medan många co-workers uppskattar självständigheten, värdesätter de också att ha någon form av struktur i arbetslivet. Det har visat sig att för mycket självständighet kan leda till minskad effektivitet och produktivitet då man helt saknar rutiner. Inom co-working skapar medlemmarna struktur för varandra genom att samarbeta strukturerat. En viss form av struktur har helt enkelt lett till den optimala formen av självständighet. Många väletablerade företag har insett fördelarna med co-working och har till och med gjort dess principer till en del av sin strategi för att medarbetare ska kunna växa på ett sätt som är positivt för både företaget och dem själva.

Alla co-working spaces har sin egen stil och drivs av folk som brinner för att skapa något unikt. Anthony Marinos som står bakom co-working spacet Grind i New York och Chicago menar att han nästan ser sig mer som en serviceinriktad hotellägare än som verksam i kontorsbranschen. Harvard Business Review menar att kombinationen av en snyggt designad arbetsmiljö och välfungerande kontorsfunktioner har en stor del i att människorna lyckas. Men det som påverkar allra mest är självständigheten och möjligheten att få vara sig själv på jobbet.