Från noll till jämställd på fem år – så blev Knowit börsens mest jämställda bolag

Anmälan krävs
07:30 — 09:00
@ GRO36 / Huskvarnavägen 82, 554 66 Jönköping, Sweden

Från röda listan till börsens mest jämställda bolag. Knowit är it-konsultbolaget som ihärdigt jobbat för en jämställd och inkluderande arbetsplats, och som 2019 korades till ”Börsens mest jämställda bolag” av stiftelsen Allbright.

 

Den 14 oktober kommer Knowits VD Per Wallentin till Jönköping för att tillsammans med Hanna Aspklint, VD på Knowit Jönköping, dela med sig av hur de gjort jämställdhetsarbetet till en naturlig del av sin verksamhet.

Konsekvent och ihärdigt arbete i kombination med policys, riktlinjer och rutiner – grundade i forskning om jämställdhet. På bara fem år har Knowit gått från noll kvinnor till jämn könsfördelning i ledningsgruppen.

Den 14 oktober får du genom Årets unga ledande kvinna möjlighet att lyssna till Per Wallentin och Hanna Aspklint som kommer att dela med sig av erfarenheter, praktiska tips och effekterna av att jobba med jämställdhet:

– Vad som händer med affären och kulturen

– Genusmedveten rekrytering och interna utbildningsprogram

– Att omvandla teori och forskning till praktiska insatser

– Att våga dela med sig av misstag – som att rekrytera in kvinnor utan en inkluderande kultur eller att skapa kvinnliga nätverk som exkluderar i stället för inkluderar

Knowit korades som vinnare efter en gedigen process bestående av medarbetarenkäter och intervjuer med vd. Juryn bestod av bland andra Anna Ryott, ordförande Summa Equity, Caroline Farberger, vd Ica Försäkring och Sven Hagströmer, ordförande Avanza och Creades samt grundare Allbright.

Du som inte lyckas knipa en av platserna, eller inte vill delta fysiskt, kan ta del av föreläsningen online. Vi återkommer med länk till onlineföreläsningen.

Anmälan sker på länken.

Kommande event

Ser ganska tomt ut bland kommande event för tillfället.